Theatervoorstellingen maken op niveau

Theater Tegendraads is een dagbesteding met als doel theatervoorstellingen maken met mensen met een beperking. Echter staat de kwaliteit bovenaan. Van de medewerkers, de plek, het aanbod en de acteurs wordt verwacht dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. 

“Boeiende voorstellingen maken die ons prikkelen.”

Samen spelen

Theater maken is in onze ogen de kunst van het luisteren en waarnemen. Wie ben ik? Wie ben jij? Wat kunnen wij samen bereiken?

Door te luisteren naar onze acteurs en actrices maken wij onze stukken. Iedereen heeft ideeën en de theatermaker(s) van Theater Tegendraads luisteren en nemen de spelers mee in dit proces. Vanuit deze visie worden er theatervoorstellingen gemaakt. Er ontstaat een wisselwerking tussen de makers en de spelers die het theaterstuk automatisch ten goede komen. 

 

Professionaliteit

Wij vinden het belangrijk Theater Tegendraads op alle vlakken professioneel handelt. Dit komt de organisatie en dus uiteindelijk onze acteurs en actrices ten goede. Door hier telkens bewust van te zijn creëren wij een plek waar mooie producties kunnen ontstaan in een veilige, gezonde en stabiele omgeving. 

Bij Theater Tegendraads staan vier kernwaarden centraal:

  • Sfeer: de theatergroep heeft een plezierige uitstraling hebben. Wij zorgen ervoor dat de acteurs en actrices zich in een tweede thuis bevinden. Het intense samenwerken en het serieus nemen van elkaars ideeën zullen hieraan bijdragen. 
  • Veiligheid: Elke acteur/actrice, medewerker, vrijwilliger of bezoeker moet zich veilig voelen bij Theater Tegendraads. Deze randvoorwaarde zorgt ervoor dat ieder optimaal presteert wat automatisch ten goede komt aan alle betrokkenen bij Theater Tegendraads. 
  • Professionaliteit: in een omgeving waar ieder met de juiste kwalificaties doet wat er van hem/haar verwacht wordt, wordt er het beste resultaat geboekt. Dit zorgt voor ontwikkeling bij iedereen die betrokken is bij Theater Tegendraads. 
  • Persoonlijke ontwikkeling: Ieder die verbonden is aan Theater Tegendraads is altijd bezig met de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. Dit betekent dat er in de processen wordt gekeken naar de individu, zodat deze een invulling krijgt waar hij/zij aan ontwikkeld. Alle medewerkers van Theater Tegendraads werken volgens deze visie. 

Daarnaast staat de algehele kwaliteit van onze dienstverlening voorop. Het realiseren van een kleinschalige groep draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. De acteur/actrice moet zich hier thuis en beschermd voelen. Theater Tegendraads biedt maximaal 12 plekken per dag aan. 

Theater Tegendraads is op op de volgende dagen open:

Maandag (muziek, radio)

Dinsdag (theater, muziek, dans)

Woensdag (theater, muziek, dans)

Donderdag (fotografie en media)

Theater tegendraads is een dagbesteding met een ANBI status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. 

Donaties aan de Stichting en/of sponsoring vallen dan ook onder de voordelen die deze ANBI status met zich meebrengt

Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Klik hier om onze jaarrekening in te zien.