Theatervoorstellingen maken op niveau

Theater Tegendraads is een dagbesteding met als doel theatervoorstellingen maken met mensen met een beperking. Echter staat de kwaliteit bovenaan. Van de medewerkers, de plek, het aanbod en de acteurs wordt verwacht dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. 

“Boeiende voorstellingen maken die ons prikkelen.”

Samen spelen

Theater maken is in onze ogen de kunst van het luisteren en waarnemen. Wie ben ik? Wie ben jij? Wat kunnen wij samen bereiken?

Door te luisteren naar onze acteurs en actrices maken wij onze stukken. Iedereen heeft ideeën en de theatermaker(s) van Theater Tegendraads luisteren en nemen de spelers mee in dit proces. Vanuit deze visie worden er theatervoorstellingen gemaakt. Er ontstaat een wisselwerking tussen de makers en de spelers die het theaterstuk automatisch ten goede komen. 

 

 

Theater Tegendraads is op op de volgende dagen open:

Maandag (Film//muziek)

Dinsdag (theater, het maken van Muzikale theatervoorstellingen)

Woensdag (Muziek, maken van videoclips)

 

Theater Tegendraads heeft een ANBI status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 

Wat zijn de voordelen van die ANBI- status?

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De (gewone) ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op dewebsite van de belasting dienst. 
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen). 
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.